(LOPHIIFORMES) 18
                                            (Caulophrynidae) (Fanfins) 2 5

                                                    (Caulophryne) 4    1   


(Caulophryne jordani)   Caulophryne jordani Goode & Bean, 1896  

  :  
Caulophryne jordani Goode & Bean, 1896   
   (Rus),  
   Fanfin angler, Fanfin seadevil (Eng)  
     
   8   
(Caulophryne pelagica)   Caulophryne pelagica (Brauer, 1902)  

  :  
Melanocetus pelagicus Brauer, 1902   
        
   3   
(Caulophryne pietschi)   Caulophryne pietschi Balushkin & Fedorov, 1985  

  :  
Caulophryne pietschi Balushkin & Fedorov, 1985   
        
   0   
(Caulophryne polynema)   Caulophryne polynema Regan, 1930  

  :  
Caulophryne polynema Regan, 1930   
   Hairy angler (Eng)        
   0