Abalistes filamentosus Matsuura & Yoshino, 2004        
Синонимы:
Abalistes filamentosus Matsuura & Yoshino, 2004