Silurichthys marmoratus Ng & Ng, 1998        
Синонимы:
Silurichthys marmoratus Ng & Ng, 1998