Silurichthys gibbiceps Ng & Ng, 1998        
Синонимы:
Silurichthys gibbiceps Ng & Ng, 1998