Ompok goae (Haig, 1952)        
Синонимы:
Silurus goae Haig, 1952