Exallodontus aguanai Lundberg, Mago-Leccia & Nass, 1991        
Синонимы:
Exallodontus aguanai Lundberg, Mago-Leccia & Nass, 1991

(Exallodontus aguanai) (Exallodontus aguanai) (Exallodontus aguanai) (Exallodontus aguanai)