(SILURIFORMES) 37
                                             (Mochokidae) , (Squeakers or upside-down catfishes) 9 203   


    (Acanthocleithron)       1   
    (Atopochilus)       7   
    (Atopodontus)       1   
    (Chiloglanis)       45   
  ,   (Euchilichthys)    ,    5   
    (Microsynodontis)       11   
    (Mochokiella)       1   
    (Mochokus)    , ,    2   
  ,   (Synodontis)    ,    130