(PERCIFORMES) 163
                                            (Osphronemidae) (Gouramies) 14 121

                                                    (Sphaerichthys) , 4


(Sphaerichthys acrostoma)   Sphaerichthys acrostoma Vierke, 1979  

  :  
Sphaerichthys acrostoma Vierke, 1979   
        
   3   
(Sphaerichthys osphromenoides)   Sphaerichthys osphromenoides Canestrini, 1860  

  :  
Sphaerichthys osphromenoides Canestrini, 1860   
   (Rus),  
   Chocolate gourami (Eng)  
     
   7   
(Sphaerichthys selatanensis)   Sphaerichthys selatanensis Vierke, 1979  

  :  
Sphaerichthys osphronemoides selatanensis Vierke, 1979   
   (Rus),  
  
     
   2   
(Sphaerichthys vaillanti)   Sphaerichthys vaillanti Pellegrin, 1930  

  :  
Sphaerichthys vaillanti Pellegrin, 1930   
        
   6