(PERCIFORMES) 163
                                            (Nototheniidae) (Cod icefishes) 13 53

                                                    (Gvozdarus) 2


(Gvozdarus balushkini)   Gvozdarus balushkini Voskoboinikova & Kellermann, 1993  

  :  
Gvozdarus balushkini Voskoboinikova & Kellermann, 1993   
        

   0   
(Gvozdarus svetovidovi)   Gvozdarus svetovidovi Balushkin, 1989  

  :  
Gvozdarus svetovidovi Balushkin, 1989   
   Naked-head toothfish (Eng)        

   1