Glossogobius koragensis Herre, 1935
         Koragu tank goby
(Eng)  
Синонимы:
Glossogobius koragensis Herre, 1935