(LOPHIIFORMES) 18
                                            (Ogcocephalidae) , (Batfishes) 10 69

                                                    (Zalieutes Jordan & Evermann, 1896) 2


(Zalieutes elater)   Zalieutes elater (Jordan & Gilbert, 1882)  

  :  
Malthe elater Jordan & Gilbert, 1882   
   Roundel batfish (Eng)        
   4   
(Zalieutes mcgintyi)   Zalieutes mcgintyi (Fowler, 1952)  

  :  
Oncocephalus mcgintyi Fowler, 1952   
   Tricorn batfish (Eng)        
   3